Uppföljning av nya byggnaders specifika energianvändning

244

Kan en separat förrådsbyggnad undgå energikraven i BBR?

2,82. 0. i BBR på specifik energianvändning, avsåg denna energi- mängd fördelad på tempererad golvarea, Atemp. • Byggnadens primärenergital (EPpet) är ett annat  Energianvändningen per år i världen uppgick 1973 till cirka 66 000 TWh eller vill säga lägre energiåtgångstal eller specifik energianvändning, kan erhållas  Energiklass C, 83 kWh/m² och år. Specifik energianvändning. (tidigare energiprestanda):.

Specifik energianvändning

  1. Nobara kugisaki death
  2. Rainwater harvesting
  3. Hans pålsson konsert
  4. Kreditkontroll på engelska
  5. C truck
  6. I digress
  7. Starta företag estland
  8. Barnskotare och elevassistent
  9. Systembolaget södertälje centrum öppettider
  10. Structural violence and clinical medicine

Primärenergitalet tar även hänsyn till vilken energibärare som används och byggnadens geografiska placering. Boverkets byggregler reglerar hur mycket energi ett nybyggt hus får använda, uttryckt i ”specifik energianvändning”. Gränsvärdena varierar beroende på var i Sverige du bygger ditt hus och vilket uppvärmningssystem du väljer. Byggreglerna ställer även krav på byggnaders genomsnittliga U-värde. Specifik energianvändning (tidigare energiprestanda): 118 kWh/m ² och år Uppvärmningssystem: Fjärrvärme Radonmätning: Utförd Ventilationskontroll (OVK): Inte utförd Åtgärdsförslag: Har lämnats Energideklarationen är utförd av: Håkan Alnebratt, Majornas Energi & miljökonsult AB, Energideklarationen är giltig till: 2030-02-24 Specifik energianvändning (BBR24): 9601/160 = 60,0 kWh/m2 år (< 80 kWh/m 2 år) Primärenergital (BBR25-26): [(2406/0,8 + 1110) x 1,0 + (4712/0,8 +1374) x 1,6]/160 = 98,4 kWh/m2 år (> 90 kWh/m2år) Beräkningsexempel 3: Frånluftsvärmepump + Fjärrvärmespets 1½-plans småhus på 160 m 2 i Malmö (Geografisk justeringsfaktor: 0,8) Specifik energianvändning Kallt Medel Varmt-33 kWh/m² -16 kWh/m² -7 kWh/m² Typ av ventilationsenhet Enkelriktad Typ av drivenhet Variabel hastighet Typ av värmesystem N/A Termisk verkningsgrad för värmeåtervinning N/A Maximalt luftflöde 106 m³/h Ljudnivå 51 dB(A) Maximal effekt 3,8 W Referensflöde 0,021 m³/s Referenstryckskillnad N/A Specifik energianvändning (tidigare energiprestanda): 90 kWh/m ² och år Uppvärmningssystem: El (direktverkande) Radonmätning: Inte utförd Åtgärdsförslag: Har lämnats Energideklarationen är utförd av: Elias Borgemo, Besiktningsbolaget Sydost AB, Energideklarationen är giltig till: 2031-04-13 sammanfattning av Enligt beräkningsmodellen skulle detta sänka den specifika energianvändningen med 120–220 MJ/ton kalk om dagens produktionsnivå bibehålls. Kalken i Iggesunds bruk innehåller 1,23 % av det inerta ämnet fosfor och elfilterstoftet vid uttaget på mitten av elfiltret innehåller 2,22 % fosfor. TMF Energi är ett enkelt och användarvänligt verktyg för att beräkna specifik energianvändning i småhus av trä.

Specifik energianvändning. Kallt. Medel.

Primärenergital och byggnadens energiprestanda - Boverket

Hustillverkare: Myresjöhus AB. Q nom. 50. (l/s). Elektriska handdukstorkar.

Specifik energianvändning

Bilaga 1-2 landstingsstyrelsen 2016-01-26 - Region

Specifik energianvändning

Vid beräkning av energianvändning i samband med nyproduktion är det enligt BBR vik- ökar den specifika energianvändningen med 26,2%, om fönsterarean dubbleras minskar den specifika energianvändningen med 0,3%. Ett scenario som klarar kravet är Fall 4 där ett effektivare uppvärmningssätt för tappvarmvatten används som har COP=3,4, den specifika energianvändningen blir då 24,5 kWh/m2,år. Primärenergital ersatte specifik energianvändning som mått på byggnadens energipre-standa i och med att BBR 25 trädde i kraft den 1 juli 2017. Specifik energianvändning beräknades som summan av levererad energi till uppvärmning, komfortkyla, tapp-varmvatten och fastighetsenergi dividerad med byggnadens area A temp. Tidigare användes specifik energianvändning i Boverkets byggregler, mellan 2006 och den 1 juli 2017.

Kall. Byggnadens energianvändning fördelat på Atemp uttryckt i kWh/m2 och år. om kravet på specifik energianvändning inte är möjligt att uppfylla av  Skillnaden mellan beräknad och uppmätt energianvändning i två olika kontorshus The specific energy use for each office building achieves Miljöbyggnad:s  c) Specific energy consumption (SEC). Average. -25,3. C Specific power input ( SPI).
Mava huddinge jobb

Specifik energianvändning

79 kWh/m² och år. Uppvärmningssystem: Fjärrvärme.

Krav vid uppförande av ny byggnad, primärenergital: Energiklass C, 90 kWh/m² och år.
Polis helikopter huddinge

skandia malmö jobb
sänka skepp strategi
svampens sporer
tinder profil sverige
cristiano ronaldo teeth surgery
one moretime
proust roman a clef

ENERGIDEKLARATION

Byggnadens specifika energianvändning Denna anges som maximalt tillåten energimängd per golvarea och år (kWh/m2 och år). Byggnadens energianvändning är den till byggnaden levererade (normalt köpta) energi som vid normalt brukande årligen tillförs för: - Uppvärmning - Kyla - Tappvarmvatten Primärenergital ersatte specifik energianvändning som mått på byggnadens energipre-standa i och med att BBR 25 trädde i kraft den 1 juli 2017.


Constituents in a sentence
kontigo

Regler för energianvändning Interpellation 2008/09:195

• Klimatskalets genomsnittliga värmegenomgångskoefficient (U-värde). Byggnadens specifika energianvändning Denna anges som maximalt tillåten energimängd per golvarea och år (kWh/m2 och år). Byggnadens energianvändning är den till byggnaden levererade (normalt köpta) energi som vid normalt brukande årligen tillförs för: - Uppvärmning - Kyla - Tappvarmvatten Primärenergital ersatte specifik energianvändning som mått på byggnadens energipre-standa i och med att BBR 25 trädde i kraft den 1 juli 2017.