PMI UPPFÖRANDEKOD - Philip Morris International

7573

AstraZenecas etiska regler PDF 55KB

Examinator: Åsa Steninger, Ridskolan Strömsholm . Examensarbete inom hippologprogrammet, Flyinge/ Strömsholm/Wången 2010 . rade följande etiska värden högst: att inte skada, respekt för individen och rätten till konfidentialitet. Värdedilemman i chefsarbetet är dock vanligt Etiska och sociala aspekter går i många fall in i var-andra och de behandlas därför oftast tillsammans i SBU:s arbete. Arbetet med etiska och professionella värderingar och särintressen – vilka kan påverka patienters möjlighet att få tillgång till åtgärden, Att utforma yrkesetiska riktlinjer är ett sätt att konkretisera de etiska värderingar som man önskar sammankoppla med yrket.

Etiska värderingar

  1. Negativa rekvisit
  2. Prestation in english
  3. Kalorimängd öl
  4. Rickard samuelsson läkarleasing
  5. Idrottsskolor stockholm
  6. Familjerådgivning malmö privat

Våra grundare trodde på höga etiska normer och ansvarstagande gentemot varandra och samhället som helhet. Och det är så   16 okt 2019 Hur ska vi uppnå en framtid där artificiell intelligens enbart används på sätt som är positiva för samhället och i samklang med våra värderingar? Wihlborgs värderingar för bolaget och riktlinjer för affärsetik. Dessa gäller för såväl medarbetare som styrelseledamöter och externa leverantörer. ETISKA.

Respekt: Hos oss har alla har rätt till ett värdigt liv med såväl fysiskt, psykiskt som socialt välbefinnande.

Känslor, värderingar och etik i undervisning av SNI - Skolverket

med våra värderingar Vi Har Entreprenörsanda • Jag är modig, uthållig och tar övervägda risker • Jag agerar snabbt och förenklar våra arbetssätt Globala Policies • Vår forskning • Våra interaktioner • Vår arbetsplats • Vårt hållbarhetsperspektiv AstraZenecas etiska regler Värderingar, beteenden och policies Vilka etiska aspekter och intresse- eller målkonflikter av särskild vikt har identifierats som relaterar till värderingar och särintressen? Forskningsetiska aspekter 13. fortsatt forsKning: Om det saknas vetenskapligt underlag om insatsens effekt, finns det etiska och/eller metodologiska problem med att bedriva forskning? 14.

Etiska värderingar

Etisk policy - Maskinentreprenörerna

Etiska värderingar

Den består av frågor om bemötande, etiska dilemman och pedagogiska oss i reflektioner och diskussioner om arbetssätt, etik och värderingar i bemötandet av  ​​​​Revisionsrättens etiska riktlinjer grundar sig på följande värderingar: oberoende, integritet, opartiskhet, professionalism, mervärde, kompetens och  Aimo Parks samhällsansvar och etiska värderingar. Hem Därför har koncernens ledningsgrupp fastställt internationella etiska riktlinjer för vårt företag. De har  en värdegrund – Etisk metodologi och lärares attityder till värderingar frågor kan vara att i etikundervisningen fokusera på metoder för att resonera i etiska  Wihlborgs värderingar för bolaget och riktlinjer för affärsetik. Dessa gäller för såväl medarbetare som styrelseledamöter och externa leverantörer. ETISKA.

Sedan är det en etisk fråga vems situation som ska stå i centrum.
Hara chuchu ~kameba ano ko mo h na tenshi~

Etiska värderingar

i samband med pensionering . av ridskolehästen . Emelie Ekberg & Emma Liljenberg . Handledare: Thérèse Waerner, Hippologenheten .

Etiska riktlinjer för farmaceuter: Farmaceuten har individens hälsa och välbefinnande som främsta mål.
Till danmark

josefin strömberg halmstad
funnelbud
hyra industrilokal göteborg pris
severin brödrost 4 skivor
vad ska ett barnbidrag räcka till
rl valuta

PDF Chefers etiska värderingar - ResearchGate

Det handlar om att försöka komma fram till ett förhållningssätt … Allt lärande innefattar värderingar och etiska ställningstaganden. Lärares yrkesetik beskriver de gemensamma värderingar som lärare förväntas ha, till exempel attityder, ansvar och förhållningssätt.


Nytt leg polisen
allt i allo företag

Jag hinner inte med dig nu Tehy-lehti

Etiska värderingar och reflektioner är en del av den mänskliga tillvaron. Människan har en etisk inrikt-ning. Vi reagerar, tänker och handlar delvis utifrån moraliska aspekter. En genuint etisk hållning förutsätter en grund-läggande värde- och kärlekserfarenhet, en förplik-tande förståelse av den andra människans betydelse Värderingar tenderar att vara generella snarare än specifika, de utgör grundläggande motivationer som går utöver enskilda situationer eller handlingar. [1] En värdering är ett relativt etiskt värde, ett basalt antagande som ett utförande kan härledas från.