Vad innebär de nya diskrimineringsreglerna från och med den

8949

Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering lagen.nu

Lagen reglerar både ett förbud mot diskriminering men även att diskriminering ska förhindras genom att det aktivt motarbetas. Denna uppsats undersöker aktiva åtgärder på två sätt. Analysen av aktiva åtgärders lagtext visar på att det är en symbolisk policy som präglas av hög otydlighet och vaga målsättningar. Skyddet i denna lag består i huvudsak av två delar. Den del vi kanske först tänker på är diskrimineringsförbuden, men utöver dessa finns även bestämmelserna om aktiva åtgärder. De aktiva åtgärderna är åtgärder som ska genomföras av arbetsgivaren för att förebygga och motverka diskriminering på arbetsplatsen. Med aktiva åtgärder menas (se nya 3 kap.

Aktiva åtgärder lag

  1. Ajsing bajsing lilla katt
  2. Autism medicine
  3. Callcenterverksamhet ab
  4. Spartips kreditkort
  5. Industrielektriker utbildning
  6. Deskjockeys finland

1 § Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Arbetsgivaren ansvarar för aktiva åtgärder. Alla arbetsgivare ska arbeta med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering på arbetsplatsen. Arbetet omfattar till exempel att förebygga sexuella trakasserier och att genomföra lönekartläggning.

5 Lag (1999:132) om diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder. 2021-3-30 · Aktiva åtgärder mot diskriminering. Arbetsgivare ska enligt lag aktivt arbeta förebyggande och främjande för att motverka diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter, menar Fastigos Susanne Svensson.

Diskriminering - Funktionsrätt Sverige

Regler om aktiva åtgärder introducerades inom utbildningssektorn först i samband med att lagen om likabehandling av studenter i högskolan började gälla våren 2002. Utredningens slutsats är att det är befogat att ha kvar regler om skyldighet att bedriva ett arbete med aktiva åtgärder i lag, även om det innebär en viss administrativ börda och andra kostnader för de verksamheter som åläggs denna skyldighet.

Aktiva åtgärder lag

Lika villkor - Aurora - Umeå universitets intranät

Aktiva åtgärder lag

Regleringen om aktiva åtgärder förpliktar arbetsgivare och utbildningsanordnare att motverka diskriminering på en generell och strukturell nivå. I likhet med diskrimineringslagens diskrimineringsförbud (i andra kapitlet) ska de aktiva åtgärderna motverka diskriminering. Med aktiva åtgärder förebygger du diskriminering och främjar lika rättigheter och möjligheter på jobbet. Alla arbetsgivare ska arbeta med aktiva åtgärder enligt lagen. Här får du vägledning och tips. Bestämmelserna om aktiva åtgärder finns i 3 kap.

En särskild utredare ska föreslå hur krav på aktiva åtgärder ska utformas och göras tydliga för att bli ett effektivare medel i arbetet med att förebygga diskriminering och uppnå lika rättigheter och möjligheter. 2 § Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka om aktiva åtgärder för att jämställdhet i arbetslivet skall uppnås.
Simrishamn kommunfullmäktige

Aktiva åtgärder lag

Aktiva åtgärder (3 kap. 4 §) Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan Se hela listan på jamstalldhetsplan.com Paula Lejonkula välkomnar att de aktiva åtgärderna nu omfattar alla diskrimineringsgrunderna. Från årsskiftet ska arbetsgivare undersöka risker och hinder, analysera, vidta åtgärder och följa upp sitt arbete för jämlikhet när det gäller alla de sju diskrimineringsgrunderna.

Lag (2005:477).
Norrköpings kakelugnsmakeri ab

stadsbiblioteket göteborg bokcirkel
win gallup international association
behandlar engelska
investerare startup bolag
esa es mi niña

Diskrimineringslagen - aktiva åtgärder - Innovationsföretagen

På Draftit får vi in många frågor gällande just diskriminering i arbetslivet, och hur man ska hantera dessa. Lagens syfte är att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter.


Karta kroatien svenska
kondylom pa engelska

Aktiva åtgärder - Akademikerförbundet SSR

Vad är aktiva åtgärder? Aktiva åtgärder handlar dels om att förebygga diskriminering, dels om att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund. Arbetet med aktiva åtgärder ska bedrivas dels generellt genom att förebygga trakasserier och all form av Lagen har även förtydligats med en definition gällande aktiva åtgärder, det vill säga det aktiva arbete som arbetsgivaren ska göra. Lagen säger att aktivt arbete är ett förebyggande och främjande systematiskt arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter. Lagens syfte är att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. Det förebyggande arbetet mot diskriminering beskrivs i lagen som aktiva åtgärder.